Reviews

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/5461
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Reviews
Autors: Revista alicantina de estudios ingleses
Paraules clau: Reseñas bibliográficas
Data de publicació: de novembre-1992
Editor: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Inglesa
Citació bibliogràfica: “Reviews”. Revista alicantina de estudios ingleses. No. 05 (Nov. 1992). ISSN 0214-4808, pp. 244-256
Descripció: Contiene: Enrique Alcaraz Varó y Brian Hughes. Diccionario de términos jurídicos Inglés- Español/Spanish-English. Barcelona: Ariel, 1992, xvii + 577 pp / revisado por Miguel Ángel Campos Pardillos; James Joyce. "Anna Livia Plurabelle" (Finnegans Wake I.VIII). Ed. bilingüe de Francisco García Tortosa. Madrid: Cátedra, 1992, 181 pp. / revisado por J. Carnero González; Francisco Javier Torres Ribelles. Eternal Shadows: Symbolism in the Theatre of W. B. Yeats. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1992, 122 pp. / reviewed by Brian Hughes; Gordon McMullan and Jonathan Hope, eds. The Politics of Tragicomedy: Shakespeare and After. London: Routledge, 1992, 212 págs. / reviewed by Ricardo Miguel Alfonso; Cándido Pérez Gallego. Literatura norteamericana: una visión crítica. Madrid: Palas Atenea, 1992, 467 págs. / revisado por Ricardo Miguel Alfonso; Michael S. Rochemont and Peter W. Culicover. English Focus Constructions and the Theory of Grammar. Cambridge Studies in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, pp. VII + 210 / reviewed by Javier Pérez Guerra
URI: http://hdl.handle.net/10045/5461 | http://dx.doi.org/10.14198/raei.1992.5.19
ISSN: 0214-4808
DOI: 10.14198/raei.1992.5.19
Idioma: spa | eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Apareix a la col·lecció: Revistas - Revista Alicantina de Estudios Ingleses - 1992, No. 5

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailRAEI_05_19.pdf846,5 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.