Patrons de comportament de la vocal neutra àtona en textos catalans orientals del segle XV

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/52193
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Patrons de comportament de la vocal neutra àtona en textos catalans orientals del segle XV
Authors: Mas i Miralles, Antoni | Montoya-Abat, Brauli
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Història de la llengua | Català
Knowledge Area: Filología Catalana
Date Created: 2013
Issue Date: 2014
Publisher: Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Citation: Casesnoves-Ferrer, Raquel; Forcadell Guinjoan, Montserrat; Gavaldà Ferré, Núria (eds.). Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 2014. ISBN 978-84-9984-149-6, pp. 23-50
Abstract: El treball, que s’inscriu dins la sociolingüística històrica, s’ocupa d’analitzar una regla variable en el català del segle XV a partir de dues còpies manuscrites d’un capítol de l’obra Històries i contemplacions. Estudiem la vocal neutra àtona del català oriental, que sorgeix devers el segle XI, però encara en el segle XV no és acceptada dins la normativa. Per això, els escrivans orientals del XV intenten mantenir-se dins la tradició ortogràfica, que diferencia les grafies a i e que representen posició àtona, però no sempre ho aconsegueixen. Així, en els textos que redacten s’observa una variabilitat en aquestes lletres que dóna la pauta del nostre estudi.
Sponsor: Aquest treball s’ha beneficiat del projecte d’investigació Edición crítica digital de textos hagiográficos de la literatura catalana de los siglos XV y XVI (Ref. FFI2009-11594) del Ministeri de Ciència i Tecnologia.
URI: http://hdl.handle.net/10045/52193
ISBN: 978-84-9984-149-6
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Peer Review: si
Publisher version: https://www.iula.upf.edu/publi110.htm
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2014_IULA-UPF.pdf214,89 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.