Contrast i convergència entre catalanoparlants i castellanoparlants a l’Oriola del sis-cents

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/52192
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Contrast i convergència entre catalanoparlants i castellanoparlants a l’Oriola del sis-cents
Authors: Montoya-Abat, Brauli
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Sociolingüística | Història de la llengua | Català | Castellà
Knowledge Area: Filología Catalana
Date Created: 2012
Issue Date: 2015
Publisher: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes | Universidad de Salamanca | Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Citation: Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de Salamanca, 1-6 de juliol de 2012 / a cura d'Àlex Martín Escribà, Adolf Piquer Vidal i Fernando Sánchez Miret. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2015. Vol. II. ISBN 978-84-9883-751-3
Abstract: El capítol descriu el procés de castellanització estructural del català parlat a la ciutat d'Oriola durant el segle XVII i el procés paral·lel del sorgiment de dos grups de parlants: els catalanoparlants i els castellanoparlants.
URI: http://hdl.handle.net/10045/52192
ISBN: 978-84-9883-751-3 (Vol. II) | 978-84-9883-686-8 (Obra completa)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2015_AILLC-Salamanca.pdfVersió de l'autor224,63 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.