Avantguarda, poesia i arquitectura: Mots i maons de J.V. Foix (1893-1987)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/51462
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Avantguarda, poesia i arquitectura: Mots i maons de J.V. Foix (1893-1987)
Autor/es: Jaén i Urban, Gaspar | Lucchini, Marco
Grupo/s de investigación o GITE: Metrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
Palabras clave: J.V. Foix | Mots i maons | Arquitectura | Poesia | Avantguarda
Área/s de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica
Fecha de publicación: nov-2015
Resumen: Mots i maons es un llibre d’articles de Foix no gaire conegut ni tractat que fou editat el 1971 i reeditat el 1991. S’hi apleguen 32 textos de caràcter periodístic (una barreja d’actualitat i de crítica d’arquitectura) escrits i publicats entre 1930 i 1936. En aquests articles Foix vincula la producció arquitectònica i la producció poètica des d’un punt de mira obertament avantguardista, tot establint una relació de defensa i d’admiració envers Le Corbusier i el GATCPAC. Un interès especial té l’article (12-08-1933) on refereix un viatge que feu a Itàlia i que aprofità per visitar la V Triennal de Milà (1933), on menciona expressament el debat entre racionalisme i decorativisme vigent aleshores, i fa una cita de la “Vil·la-Estudi per a un artista, dels arquitectes Fogini (sic) i Pollini”, una obra clarament racionalista, publicada en la revista AC l’any següent, que Foix considerà exemplar. A més de citar escrits de Gino Pollini, a la V Triennal, Foix establí contactes amb P. M. Bardi i conegué Quadrante, una revista publicada a Milà dirigida per Contempelli i Cardi. Tot plegat Foix desenvolupà en aquest llibre idees avantguardistes on relacionava “poèticament” arquitectura i poesia els anys immediatament anteriors a la guerra d’Espanya, que com és sabut destruí els camins de modernitat que s’havien encetat entre nosaltres amb la Segona República.
Descripción: Comunicación presentada en The 61st Annual Anglo-Catalan Society Conference, Glasgow University, Glasgow (United Kingdom), November 13-15, 2015
URI: http://hdl.handle.net/10045/51462
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Derechos: © Els autors
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - MAP - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - GIA_EDE - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2015PC03-FOIX.pdf173,92 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.