El joves valencians i el model normatiu: valoració de les varietats formals de referència de la llengua catalana

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/51452
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: El joves valencians i el model normatiu: valoració de les varietats formals de referència de la llengua catalana
Autor/es: Baldaquí-Escandell, Josep-Maria
Grupo/s de investigación o GITE: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Palabras clave: Model llengua | Joves | Model normatiu | País Valencià
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Leipziger Universitätsverlag GmbH
Cita bibliográfica: SINNER, Carsten; WIELAND, Katharina (eds.). Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del català en la vida quotidiana. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2015. ISBN 978-3-86583-970-1, pp. 127-149
Resumen: Al País Valencià conviuen en l’actualitat dos models de normativització de la llengua catalana: el model consolidat i convergent de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i les universitats valencianes (IIFV), i el nou model, més particularista, que està elaborant i difonent l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La coexistència dels dos models normatius, que si bé parteixen d’una base comuna incorporen diferències, és potencialment una font d’inseguretat per als usuaris de la llengua formal. En aquest treball volem estudiar com es viu aquesta situació entre els joves valencians, i per això analitzem: (a) la valoració d’algunes variables lingüístiques que presenten divergències entre les dues propostes normatives citades; (b) l’avaluació que els joves valencians realitzen dels models de llengua formal vehiculats des de l’escola i des dels mitjans de comunicació. Els resultats suggereixen que les solucions lingüístiques particularistes no aconsegueixen una major identificació dels usuaris joves. També mostren que els joves no tenen prejudicis a l’hora de valorar els models de llengua de procedències dialectals diferent a la pròpia. Per últim, s’hi demostra que la valoració dels models formals de la llengua dominant, el castellà, són sempre superiors als de la llengua minoritzada.
URI: http://hdl.handle.net/10045/51452
ISBN: 978-3-86583-970-1
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © Leipziger Universitätsverlag GmbH 2015
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailBaldaqui-2015.pdf3,76 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.