El joves valencians i el model normatiu: valoració de les varietats formals de referència de la llengua catalana

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/51452
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El joves valencians i el model normatiu: valoració de les varietats formals de referència de la llengua catalana
Authors: Baldaquí-Escandell, Josep-Maria
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Keywords: Model llengua | Joves | Model normatiu | País Valencià
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2015
Publisher: Leipziger Universitätsverlag GmbH
Citation: SINNER, Carsten; WIELAND, Katharina (eds.). Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del català en la vida quotidiana. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2015. ISBN 978-3-86583-970-1, pp. 127-149
Abstract: Al País Valencià conviuen en l’actualitat dos models de normativització de la llengua catalana: el model consolidat i convergent de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i les universitats valencianes (IIFV), i el nou model, més particularista, que està elaborant i difonent l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La coexistència dels dos models normatius, que si bé parteixen d’una base comuna incorporen diferències, és potencialment una font d’inseguretat per als usuaris de la llengua formal. En aquest treball volem estudiar com es viu aquesta situació entre els joves valencians, i per això analitzem: (a) la valoració d’algunes variables lingüístiques que presenten divergències entre les dues propostes normatives citades; (b) l’avaluació que els joves valencians realitzen dels models de llengua formal vehiculats des de l’escola i des dels mitjans de comunicació. Els resultats suggereixen que les solucions lingüístiques particularistes no aconsegueixen una major identificació dels usuaris joves. També mostren que els joves no tenen prejudicis a l’hora de valorar els models de llengua de procedències dialectals diferent a la pròpia. Per últim, s’hi demostra que la valoració dels models formals de la llengua dominant, el castellà, són sempre superiors als de la llengua minoritzada.
URI: http://hdl.handle.net/10045/51452
ISBN: 978-3-86583-970-1
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © Leipziger Universitätsverlag GmbH 2015
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailBaldaqui-2015.pdf3,76 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.