L’empremta de la narrativa de Caterina Albert en els primers relats de Mercè Rodoreda

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/4644
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: L’empremta de la narrativa de Caterina Albert en els primers relats de Mercè Rodoreda
Autor/es: Cortés, Carles
Grupo/s de investigación o GITE: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Literatura catalana contemporània | Albert, Caterina | Rodoreda, Mercè | Literatura comparada
Área/s de conocimiento: Literatura Catalana Contemporánea
Fecha de creación: 2002
Fecha de publicación: 2002
Editor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Cita bibliográfica: CORTÉS ORTS, Carles. "L’empremta de la narrativa de Caterina Albert en els primers relats de Mercè Rodoreda". En: II Jornades d'Estudi, Vida i obra de Caterina Albert i Paradís (Víctor Català), 1869-1966 : L'Escala, 20, 21 i 22 de setembre de 2001 / a cura d'Enric Prat i Pep Vila. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002. ISBN 978-84-8415-391-7, pp. 203-232
Resumen: A banda de conéixer les obres de ficció de Víctor Català, Rodoreda usà, a través de les seues primeres novel·les, algunes de les imatges que l’autora de l’Escala creà en els seus drames rurals. Així, encara que la distància estètica és considerable, és fàcil localitzar elements simbòlics de Solitud en un dels primers textos de Rodoreda, Del que hom no pot fugir (1934); dues narracions on dues dones es consideren víctimes de l’entorn que els oprimeix, tot i que amb diferències considerables. L'article demostra com les protagonistes de Rodoreda es mostren ben lluny de l'afany de superació de Mila, la protagonista de Solitud. Així, ni la protagonista de Sóc una dona honrada? (1932), ni la jove de Del que hom no pot fugir (1934) trenquen amb l’opressió del medi extern. L'estudi nega la influència del sentit regeneracionista del text de referència de Caterina Albert; Solitud és una obra d’interés per l’autora de Barcelona, però en cap moment es tracta d’una mímesi completa en el plantejament de les seues històries.
URI: http://hdl.handle.net/10045/4644
ISBN: 978-84-8415-391-7 | 84-8415-391-6
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - ET - Capítols de Llibres
INV - INCOGNITO - Capítulos de Libros

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailCarlesRUA7.pdf678,37 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.