La superació del pas del temps en els personatges de Mercè Rodoreda (alguns paral·lels amb l'obra de Virginia Woolf, Marcel Proust i Thomas Mann)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/4643
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La superació del pas del temps en els personatges de Mercè Rodoreda (alguns paral·lels amb l'obra de Virginia Woolf, Marcel Proust i Thomas Mann)
Autor/es: Cortés, Carles
Grupo/s de investigación o GITE: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Literatura Contemporània | Rodoreda, Mercè | Novel·la psicologista | Influència del pas del temps | Woolf, Virginia | Mann, Thomas | Proust, Marcel
Área/s de conocimiento: Literatura Catalana Contemporánea
Fecha de creación: 2002
Fecha de publicación: 2002
Editor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Cita bibliográfica: CORTÉS ORTS, Carles. "La superació del pas del temps en els personatges de Mercè Rodoreda (alguns paral·lels amb l'obra de Virginia Woolf, Marcel Proust i Thomas Mann)". En: Miscel·lània Giuseppe Tavani / Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes ... [et al.]. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002. Vol. 3. ISBN 978-84-8415-333-7, pp. 181-199
Resumen: El temps avança imparable en les novel·les de Mercè Rodoreda; els protagonistes, des dels inicis literaris de l’autora, manifesten la seua desesperació per la impossibilitat de trencar la seua inèrcia. Per contra, els darrers textos publicats intenten superar aquesta evolució natural de les coses amb la creació d’universos ficcionals, amb unes coordenades d’espai i de temps ben diferents, on és possible el control sobre l’avanç temporal. Amb l’estudi comparatiu amb altres textos psicologistes europeus, amb el cas destacat de Virginia Woolf, Marcel Proust i Thomas Mann, es localitzen alguns precedents interessants que confirmen la vinculació de l’autora barcelonina en els límits del gènere citat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/4643
ISBN: 978-84-8415-333-7 (vol. 3) | 978-84-8415-830-1 (o.c.)
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - ET - Capítols de Llibres
INV - INCOGNITO - Capítulos de Libros

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailCarlesRUA6.pdf725,26 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.