Advanced techniques for the human eye study: ocular aberrometry

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/43768
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Advanced techniques for the human eye study: ocular aberrometry
Autors: Mas, David | Miret, Juan Jose
Grups d'investigació o GITE: DOCIVIS. Grupo de Docencia en Óptica y Ciencias de la Visión
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía
Assignatures: Advanced Techniques for the Human Eye Study: Ocular Aberrometry | Técnicas Avanzadas para el Estudio del Ojo Humano: Aberrometría Ocular
Estudis en què s'imparteix: Grado en Óptica y Optometría
Codi: 24046
Paraules clau: Optical aberrations | Zernike polinomials | Light propagation | Eye morphology
Àrees de coneixement: Óptica
Data de creació: 7-de gener-2015
Data de publicació: 8-de gener-2015
Resum: Lectures about the course module "Advanced techniques for the human eye study: ocular aberrometry". | We describe here the main definitions and procedures for calculation optical aberrations and image formation inside the eyes. | Exercises are included. Associated software is not included but will be freely delivered upon demand (only for teaching purposes).
URI: http://hdl.handle.net/10045/43768
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/lecture
Drets: Only for teaching purposes. For research, please contact the authors.
Apareix a la col·lecció: GITE - DOCIVIS - Manuales / Temas

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
Units.zipLecture units [Restricted Access]55,24 MBZipObrir     Sol·licitar una còpia
Exercises.zipExercises (without software) [Restricted Access]493,94 kBZipObrir     Sol·licitar una còpia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.