Miquel Martí i Pol i Antoni Miró, una visió paral·lela de la realitat

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/42366
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Miquel Martí i Pol i Antoni Miró, una visió paral·lela de la realitat
Other Titles: Crossing gazes: Miquel Martí i Pol and Antoni Miró, parallel views of reality
Authors: Cortés, Carles | Cruz, Miquel
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Keywords: Art | Literatura | Miró, Antoni | Martí i Pol, Miquel | Interacció | Literature | Interaction
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2014
Publisher: Patronat d'Estudis Osonencs
Citation: Ausa. 2014, 26(173): 617-642
Abstract: A partir de l’anàlisi de les relacions personals i artístiques entre el pintor Antoni Miró (Alcoi, 1944) i el poeta Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 1929 - Vic, 2003) pretenem abordar els límits dels discursos artístics i literaris. La incidència dels poemes de Martí i Pol en els collages d’Antoni Miró serà el nostre motiu d’estudi que evidencie les relacions establertes entre pintura i literatura. La tria lèxica del pintor a partir dels poemes de l’escriptor, com també el desenvolupament conceptual d’aquestes obres, esdevé el punt de partida de la nostra anàlisi per a observar el grau de concreció dels poemes i dels collages. | Starting out with an analysis of the personal and artistic relationship between Antoni Miró (Alcoi, 1944) and poet Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 1929 – Vic, 2003) we examine the boundary lines of their artistic and literary discourse. The appearance of poems by Martí i Pol in Antoni Miró’s collages undergirds our approach to the relations arising between painting and literature. The painter’s lexical choice drawn from the writer’s poems, as well as the conceptual development of these works, opens the way to observing the expressive specificity of the poems and the collages.
URI: http://hdl.handle.net/10045/42366
ISSN: 0210-5853 | 2014-1246 (Internet)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Publisher version: http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/282774
Appears in Collections:INV - ET - Artícles de Revistes
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - INCOGNITO - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2014_Cortes_Cruz_AUSA.pdf457,46 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.