La confluència del riu de Sella amb l’Amadòrio: memòria de camp

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/41640
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La confluència del riu de Sella amb l’Amadòrio: memòria de camp
Authors: Gimenez-Font, Pablo
Research Group/s: Medio, Sociedad y Paisaje (MedSPai) | Paisajes y Recursos Naturales en España
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física | Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía
Keywords: Regadiu | Aforament fluvial | Arqueologia industrial | Riu Amadòrio
Knowledge Area: Geografía Física
Date Created: Aug-2014
Issue Date: 27-Oct-2014
Abstract: Amb motiu de l’excepcional sequera patida durant l’any 2014 i que ha fet descendir les aigües del pantà d’Amadòrio, hem pogut visitar durant diverses jornades el nus hidrogràfic que representa la confluència del riu Amadòrio amb el seu principal afluent, el riu de Sella. Els treballs de camp es realitzaren en el marc d’uns estudis més amplis sobre el pantà de Relleu i el sistema de reg de l’horta de Vilajoiosa, que troba en aquest indret un dels elements interpretatius més determinants i desconeguts per a entendre l’aprofitament i repartiment comarcal de l’aigua. Els resultats d’aquesta memòria, per tant, pretenen ordenar els apunts de camp i descobrir els valors històrics i geogràfics d’un espai que dorm sota les aigües de l’embassament de l’Amadòrio des de fa més de mig segle.
URI: http://hdl.handle.net/10045/41640
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/annotation
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Peer Review: no
Appears in Collections:INV - MedSPai - Informes Técnicos
INV - Paisajes y Recursos Naturales en España - Informes / Memorias de Investigación

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnailconfluencia_amadorio.pdf19,43 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons