La literatura catalana d'autoria femenina i la seva traducció al romanès. Anàlisi del període 1968-2008

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/38398
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La literatura catalana d'autoria femenina i la seva traducció al romanès. Anàlisi del període 1968-2008
Authors: Prodan, Delia Ionela
Research Group/s: TRALICOVA (Traducciones de Literatura Contemporánea Valenciana)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Traducción e Interpretación
Keywords: Catalan women writer | Romanian translations | Norms in translation | Contrastive analysis | Censorship
Knowledge Area: Traducción e Interpretación
Issue Date: 2013
Publisher: De Gruyter
Citation: PRODAN, Delia Ionela. "La literatura catalana d'autoria femenina i la seva traducció al romanès. Anàlisi del període 1968-2008". En: Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica: Valencia 2010 / Editores: Emili Casanova, Cesáreo Calvo. Berlin : De Gruyter, 2013. Vol. VIII. ISBN 978-3-11-029986-1, pp. 433-444
Abstract: Entre les aproximadament 50 traduccions del català publicades a Romania des del 1968 fins a l’actualitat, una quinta part porta la firma d’escriptores que gaudeixen de reconeixement i projecció nacional i internacional. En aquest article ens proposem indagar sobre quines bases es va edificar aquesta presència femenina catalana a l’espai romanès en les últimes dues dècades, utilitzant com a eina les normes inicials i preliminars de Toury, sobre els marcs filològics que introdueixen i analitzen les autores i les obres traduïdes, seguint l’aparat paratextual de Genette, sobre el modus operandi traductològic enfocat des de la perspectiva del tractament de les referències culturals i d’altres dificultats plantejades als traductors romanesos o catalans en un context en què la traducció entre aquests idiomes és un principi de camí que no compta amb una sòlida tradició i no en últim lloc sobre la recepció d’aquestes autores a l’espai romanès. El corpus d’anàlisi recopilat reuneix escriptores moderns i contemporànies, des de Victor Català i Mercè Rodoreda fins a Carme Riera, Maria Barbal i Maria Antònia Oliver, de les quals es van traduir una desena de novel·les i una trentena de contes que aporten al públic lector romanès cosmovisions i estils diferents units pel denominador comú de la pertinença a la cultura catalana.
URI: http://hdl.handle.net/10045/38398
ISBN: 978-3-11-029986-1
DOI: 10.1515/9783110300031.433
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Publisher version: http://dx.doi.org/10.1515/9783110300031.433
Appears in Collections:INV - TRALICOVA - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - INCOGNITO - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnailarticle Valencia_Delia Prodan.pdfVersión final (acceso restringido)391,77 kBAdobe PDFOpen    Request a copy


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.