El passat perifràstic en català antic: una revisió a partir d’estudi de corpus

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/34300
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El passat perifràstic en català antic: una revisió a partir d’estudi de corpus
Authors: Segura-Llopes, Carles
Research Group/s: DIAVAL
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Llengua catalana | Passat perifràstic | Perífrasi demarcativa | Present històric | Gramaticalització | Catalan language | Periphrastic past tense | Historical present | Grammaticalization
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2012
Publisher: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA)
Citation: eHumanista/IVITRA. 2012, 2: 118-147
Abstract: L’article revisa els orígens i l’evolució del passat perifràstic del català, amb el verb anar com a auxiliar; aquesta evolució és excepcional perquè, un verb que indica moviment cap a una destinació física, s’ha convertit en marcador de passat i no de futur, com ha ocorregut en altres llengües. Les dades provenen del corpus CIGCA (segles XIII-XV). Es descriuen els contextos afavoridors, el valor inicial i el factor central de la fixació de la perífrasi. | Analysis of the periphrastic past tense in Catalan with the auxiliary verb anar. This evolution is unusual in that a verb of movement has become a mark of past tense and not of future tense, as it would be expected.
Sponsor: Aquest treball s’inscriu en la matriu dels projectes d’investigació, dirigits pel Prof. Josep Martines (UA, IEC), “Gramática del Català Antic” (finançat pel MICINN [Ref.: FFI2009-13065/FILO]), “Constitució d’un Corpus per a la Gramàtica del Català Antic” (fiançat per l’Institut d’Estudis Catalans [Ivitra-IEC/PT2008-MARTINES01]), “Gramàtica del Català Modern (1601-1834)” (finançat pel MINECO, Ref. FFI2012-37103) i, a més, dels projectes Digicotracam (Programa PROMETEO de la Generalitat Valenciana per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència [Ref.: PROMETEO-2009-042], “aquest és un projecte cofinançat pel FEDER de la UE”), i el “Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció” (finançat pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa de la UA [Ref. GITE-09009-UA]). Tots quests projectes se situen en la matriu l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (ISIC/012/042).
URI: http://hdl.handle.net/10045/34300
ISSN: 1540-5877
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Publisher version: http://www.ehumanista.ucsb.edu/eHumanista%20IVITRA/Volume%202/index.shtml
Appears in Collections:INV - DIAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2012_Segura_eHumanistaIVITRA.pdf601,98 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.