La perífrasi estar + gerundi en català antic: un estudi de corpus

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/34281
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La perífrasi estar + gerundi en català antic: un estudi de corpus
Authors: Montserrat Buendia, Sandra
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Perífrasis | Català
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2012
Publisher: Peniope
Citation: Montserrat i Buendia, Sandra. “La perífrasi estar + gerundi en català antic: un estudi de corpus”. En: Lengua, llengua, llingua, lingua, langue : encuentros filológicos (ibero)románicos : estudios en homenaje a la profesora Beatrice Schmid / Yvette Bürki, Manuela Cimeli y Rosa Sánchez (coords.). München : Peniope, 2012. ISBN 978-3-936609-56-1, pp. 309-323
Abstract: En aquest estudi presentem l’anàlisi aprofundida de la perífrasi estar + ger en la llengua antiga i medieval, partint del Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA). Entenem que les dades quantitatives sovint esdevenen un bon complement a les dades qualitatives. Aquesta anàlisi ens permet, en primer lloc, presentar el camí de gramaticalització d’aquesta construcció en relació amb els valors progressiu, continuatiu, continu i intensiu. En segon terme, ens proporciona dades per a il·luminar els usos de la perífrasi estar + ger en el català actual.
URI: http://hdl.handle.net/10045/34281
ISBN: 978-3-936609-56-1
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMontserrat_HomSchmid2012_def.pdf788,11 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.