La ciència pren la paraula: els problemes socials de les pseudociencies

La Ciència pren la paraula és un curs interdisciplinari on es pretén divulgar i fomentar la cultura científica. L’objectiu principal d’aquest projecte és oferir ferramentes intel·lectuals i culturals per a distingir allò que és ciència, pseudociència o, directament, esoterisme. Pretenem crear ciutadans crítics davant l'auge de certes pseudociències, creences, mites o supersticions que estan arrelant en la societat, i que internet amplia a amples sectors de la nostra societat.

Aquest curs es va realitzar des de l’any 2013 al 2017 a la Universitat d’Alacant, i han participat reconeguts científics i divulgadors de les principals branques del coneixement científic. Hi ha conferències de molts temes interesant i a vegades polèmics que van des de la medicina, la química, passant per la botànica, la física, la arqueologia o la psicología.

Amb aquestes conferències volem alfabetitzar científicament els ciutadans, com a mecanisme per a la presa de decisions, i estimular el seu esperit crític davant de qualsevol notícia estranya i/o pseudocièntífica. Per això, es imprescindible que s’utilitzen fonts científiques de confiança per a distingir fets científics o demostrats científicament d’aquells que no ho estan.

Directors del curs: Dra. Isabel Abril (Dept. de Física Aplicada), Dr. José Manuel Gómez Soriano (Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics) i Dr. Rafael Garcia Molina (Universidad de Murcia).


Browse