La narrativa breu catalana vessada al romanès: les normes regidores del procés traductològic. Estudi del període 1968-2008

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/31935
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La narrativa breu catalana vessada al romanès: les normes regidores del procés traductològic. Estudi del període 1968-2008
Authors: Prodan, Delia Ionela
Research Group/s: TRALICOVA (Traducciones de Literatura Contemporánea Valenciana)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Traducción e Interpretación
Subject: Lengua y Traducción D (III): Rumano
Studies: Grado en Traducción e Interpretación
Code: 32968
Keywords: Norms in translation | Catalan prose | Romanian translations | 1968-2008
Knowledge Area: Traducción e Interpretación
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Editors: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Citation: PRODAN, Delia Ionela. “La narrativa breu catalana vessada al romanès: les normes regidores del procés traductològic. Estudi del període 1968-2008”. En: Traduir els clàssics, antics i moderns / a cura M. Àngels Verdaguer. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013. ISBN 978-84-9883-578-6, pp. 433-454
Abstract: Aquest article es proposa estudiar les traduccions de la narrativa breu catalana al romanès, en un panorama que reuneix escriptors com M. Rodoreda, P. Calders i dotze autors de les Illes Balears. L’anàlisi pren com a punt de partida els elements paratextuals que conformen la targeta de visita amb la qual aquestes obres es presenten al públic romanès i des d’aquesta perifèria textual, intrínsicament lligada al text literari, passa a indagar les normes i idiosincràsies que han guiat la labor traductològica: la dualitat estrangerització - domesticació, les estratègies per a superar les barreres culturals i l’empremta personal del traductor amb les conseqüències que conrea aquesta intromissió en l’estil de l’autor.
Sponsor: Universitat de Vic, Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement; Comissionat per a Universitats i Recerca, DIUE, Generalitat de Catalunya; Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris (UVic); Grup de recerca "Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació" (UVic); Grup de recerca "Textos literaris contemporanis: estudi, edició, traducció" (UVic); "Grup d'Estudis de la traducció catalana contemporània" (UAB)
URI: http://hdl.handle.net/10045/31935
ISBN: 978-84-9883-578-6
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Appears in Collections:Docencia - Artes y Humanidades - Proyectos / Trabajos
INV - TRALICOVA - Capítulos de Libros
INV - INCOGNITO - Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailProdan_article_normes traducció0001.pdf11,18 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.