Sòlids inorgànics

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/31464
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Sòlids inorgànics
Authors: Pastor-Blas, M. Mercedes
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Química Inorgánica
Subject: Sòlids Inorgànics | Sólidos Inorgánicos
Studies: Grado en Química
Code: 26026
Keywords: Sòlids inorgànics
Knowledge Area: Química Inorgánica
Issue Date: Jul-2013
Editors: Universitat d'Alacant. Servei de Política Lingüística
Citation: PASTOR BLAS, Maria Mercedes. Sòlids inorgànics. Alacant : Universitat d'Alacant, Servei de Política Lingüística, 2013. (Materials de suport a la docència en valencià ; 152). ISBN 978-84-9717-355-1, 29 p.
Abstract: La finalitat d’aquest quadern és la de proporcionar als estudiants universitaris uns materials docents que els ajuden a organitzar el coneixement i a aprendre unes tècniques de treball que els permeten acarar les seues futures necessitats professionals. Aquests materials docents estan especialment dissenyats per als estudiants matriculats en l’assignatura Sòlids Inorgànics de segon curs (quart semestre) del Grau en Química. En els últims anys s’ha incrementat l’interès en la química de l’estat sòlid i dels materials, ja que la síntesi i propietats de nous sòlids inorgànics té una gran rellevància industrial. Aquests materials docents serveixen per a introduir l’estudiant en el coneixement d’una sèrie d’àrees d’investigació actuals. En primer lloc s’introdueixen les teories que descriuen l’enllaç en els sòlids inorgànics. A continuació es descriuen les estructures dels sòlids inorgànics, es justifica la presència de defectes intrínsecs i extrínsecs, puntuals i estesos i la falta d’estequiometria. A partir de l’estructura i l’enllaç es justifiquen les propietats (elèctriques, magnètiques i òptiques) que presenten els sòlids inorgànics (òxids, sulfurs, hidrurs, carburs, nitrurs, fluorurs...). El gran interés actual per la nanociència fa que es dedique un tema als nanomaterials, on es relacionen les propietats dels sòlids nanomètrics amb les dels sòlids màssics. Es pretén, així, donar a conèixer als estudiants els últims avanços en investigació en sòlids inorgànics. Finalment, es descriuen els mètodes de síntesi de sòlids inorgànics més comuns. Aquests materials docents es presenten en forma de diapositives, a manera de a guia per a les classes teòriques. A més, s’inclouen exercicis amb la finalitat d’ajudar l’estudiant a aplicar els conceptes teòrics. Aquests exercicis estan especialment dissenyats per a ser resolts en els seminaris d’exercicis de l’assignatura Sòlids Inorgànics.
Sponsor: Servei de Política Lingüística, Universitat d'Alacant; Conselleria d'Educació.
URI: http://hdl.handle.net/10045/31464
ISBN: 978-84-9717-355-1
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/book
Appears in Collections:Docencia - Ciencias - Otros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailNum_152_Solids_inorganics.pdf516,21 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.