Diccionari específic dels substantius i dels adjectius del Tirant lo Blanc

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/31315
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Diccionari específic dels substantius i dels adjectius del Tirant lo Blanc
Authors: Baile López, Eduard
Research Director: Alemany Ferrer, Rafael
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Diccionari | Específic | Substantius | Adjetius | Tirant lo Blanc
Knowledge Area: Filología Catalana
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Date of defense: 10-May-2013
Publisher: Universidad de Alicante
Abstract: La finalitat del projecte de tesi d'Eduard Baile López és la confecció d'un dicionari específic dels substantius i dels adjetius qualificatius del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, una tasca que parteix de les concordances lematitzades del corpus lèxic tirantià, objecte del projecte de DEA d'aquest doctorand. Les entrades, a més de les definicions semàntiques dels lemes, descrits gramaticalment i regularitzats ortogràficament per a facilitar la consulta, i de les seues accepcions acompanyades sempre d'exemples literals il·lustratius, inclouran informació del comportament sintagmàtic pertinent (locucions i, a manera d'apèndix , parèmies) i de les variants ortogràfiques o flexives amb el nombre d'ocurrències respectiu.
URI: http://hdl.handle.net/10045/31315
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Appears in Collections: Doctoral theses

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnailtesi_eduard_baile_volum_I.pdfEstudi introductori1,32 MBAdobe PDFOpen Preview
Thumbnailtesi_eduard_baile_volum_II.pdfDiccionari (A-L)1,62 MBAdobe PDFOpen Preview
Thumbnailtesi_eduard_baile_volum_III.pdfDiccionari (M-Z) i apèndixs1,73 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons