Gramaticalització i subjectivació de la modalitat en català antic: un estudi de corpus de les perífrasis verbals i

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/28379
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Gramaticalització i subjectivació de la modalitat en català antic: un estudi de corpus de les perífrasis verbals <deure + INF> i <haver (a/de) + INF>
Authors: Sentí i Pons, Andreu
Research Director: Martines Peres, Josep
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Perífrasis verbals modals | Modalitat | Evidencialitat | Temps | Futur | Aspecte | Gramàtica cognitiva | Semàntica diacrònica | Gramaticalització | Dinàmica de forces | Subjectivació | Català antic | Lingüística de corpus
Knowledge Area: Filología Catalana
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Date of defense: 21-Mar-2013
Publisher: Universidad de Alicante
Abstract: Aquesta recerca s'ocupa de l'evolució semàntica de les perífrasis modals <deure + INF i <haver (a/de) + INF> en català antic, des d'una perspectiva cognitiva. És un estudi de corpus que descriu la gramaticalització de les perífrasis, des que es formen en la llengua llatina fins a la fi del s. XVI. En aquest procés s'observa que des dels significats modals prototípcs, la necessitat deòntica i la necessitat externa, afloren un fum de matisos nous al voltant del futur i l'evidencialitat inferencial. Això provoca canvis en la configuració de la xarxa semàntica i les relacions entre els sentits de cada categoria (Geeraerts 1997). En aquest sentit la gramaticalització d'aquestes perífrasis palesa les regularitats interlingüístiques del canvi semàntic (Traugott & Daser 2002). Aquest estudi reflexiona sobre el canvi semàntic, el mecanismes que hi intervenen i les motivacions que el provoquen. En el marc de la Gramàtica Cognitiva de Langacker (1987, 1991a, 1999b) i les aportacions de Pelyvás (1996, 2000, 2006), es descriu el canvi semàntic en termes d'una atenuació de la força i una progressiva subjectivació. Les construccions evoluciones en la mesura que els usos nous mostren un esquema conceptual diferent del convencional. En efecte, en el cas de les perífrasis <deure + INF> i <haver (a/de) + INF> s'observen canvis en l'esquema conceptual quan afloren els valors de futur i els inferencials, amb la qual cosa la interacció de forces s'esvaeix i deixa al descobert la conceptualització del parlant, el qual esdevé locus de potència.
URI: http://hdl.handle.net/10045/28379
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Appears in Collections: Doctoral theses

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailTesi_Senti_Pons.pdf4,79 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons