La novel·la gràfica: un canvi d’horitzó en la indústria del còmic

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/26847
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La novel·la gràfica: un canvi d’horitzó en la indústria del còmic
Authors: Gómez Salamanca, Daniel | Rom Rodríguez, Josep
Keywords: Indústria del còmic | Distribució | Novel·la gràfica | Industria editorial | Literatura | Comic industry | Distribution | Graphic novel | Book industry | Literature
Knowledge Area: Literatura
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: GÓMEZ SALAMANCA, Daniel; ROM RODRÍGUEZ, Josep. “La novel·la gràfica: un canvi d’horitzó en la indústria del còmic”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 3 (2012). ISSN 2172-5500, pp. 35-65
Abstract: Des de fa poc més d’una dècada, autors, teòrics i periodistes parlen de la novel·la gràfica com a àmbit en el qual el còmic, per fi, ha aconseguit un nivell de qualitat literari que obri, així, les portes de la legitimació cultural. En aquest article ens allunyarem de les perspectives d’estudi més comunes i qüestionarem la relació entre còmic, novel·la gràfica i literatura. Des de l’anàlisi de la indústria del còmic espanyola, parant especial atenció a la distribució i als canals de venda, buscarem indicis de si, tot i no ser literatura, la novel·la gràfica està propiciant una normalització de la indústria del còmic espanyola com a subsector de la indústria editorial. | Only since just over a decade ago, authors, scholars and journalists have been talking about the graphic novel as a field in which the comic medium has finally achieved literature’s standard quality, opening the doors of cultural legitimization. In this article we will look at the relationship between comics, graphic novels and literature from a very different perspective. By the analysis of the Spanish comics industry, and paying particular attention to the distribution channels, we will look for indications of whether, despite not being considered literature as such, the graphic novel is leading to a normalization of the comic industry in Spain as a subsector of the book industry.
URI: http://hdl.handle.net/10045/26847 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2012.3.02
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2012.3.02
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2012, Núm. 3

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_03_02.pdf2,09 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.