La vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres: estudi i edició

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/26289
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres: estudi i edició
Authors: Arronis Llopis, Carme
Research Director: Garcia Sempere, Marinela
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Literatura catalana medieval | Literatura hagiogràfica | Literatura mariana | Peres, Miquel | Vitae Mariae | Miracles
Knowledge Area: Literatura Catalana | Filología Catalana
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Date of defense: 22-Oct-2012
Publisher: Universidad de Alicante
Abstract: L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és l'edició i l'estudi de la Vida de la sacratíssima verge Maria (València, Nicolau Spindeler, 1494) de Miquel Peres, una de les obres produïdes en el segle d'or valencià i que a hores d'ara encara no compta amb cap edició moderna ni amb estudis que li hagen dedicat una atenció especial. És l'obra més original de les conservades de l'autor, i també la que gaudí d'una major acollida, ja que es reedità diverses vegades tant en el segle XV com en el XVI especialment, i tant en la tradició catalana com en la castellana. Probablement la bona recepció que tingué està directament relacionada amb el context espiritual imperant en l'albada de l'edat moderna, una espiritualitat renovada i de caire intimista que troba en la contemplació devota una de les principals vies d'expressió, i que veiem exemplificada en les pàgines d'aquest volum. Tanmateix, no compten amb cap treball que s'haja ocupat d'editar el text ni d'analitzar-ne la gènesi o la difusió notable de què va gaudir, ja que la producció d'aquest autor ha estat força desatesa. La hipòtesi que motiva aquest treball parteix de la consideració que en els estudis de literatura catalana Miquel Peres no ha estat considerat fins ara com un escriptor de primera línia, i, tanmateix, tant el volum de la seua producció, com les característiques concretes de les seues obres, fan pensar que mereix una reconsideració i un estudi detingut per poder plantejar una revalorització dels seus texts. A través d'aquest treball mirarem de situar la Vida de la sacratíssima verge Maria en el panorama literari i espiritual peninsular, de manera que es pose de manifest l'originalitat que suposà, i que explica l'èxit que se'n seguí, i contribuirem al coneixement de l'activitat literària de la València lletraferida de les darreries de l'edat mitjana i els inicis de l'edat moderna.
URI: http://hdl.handle.net/10045/26289
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Appears in Collections: Doctoral theses

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailTesi_Arronis.pdf8,1 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons