Contemplació del Dimecres Sant: presentació, anàlisi lingüística i edició

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/25527
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Contemplació del Dimecres Sant: presentació, anàlisi lingüística i edició
Authors: Arronis Llopis, Carme | Mas i Miralles, Antoni
Research Group/s: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Literatura medieval catalana | Literatura devocional | Literatura religiosa medieval | Sant Pere Pasqual | Històries i contemplacions | Bisbe de Jaen
Knowledge Area: Filología Catalana
Date Created: 2011
Issue Date: 2012
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Citation: ARRONIS I LLOPIS, Carme; MAS I MIRALLES, Antoni. "Contemplació del Dimecres Sant: presentació, anàlisi lingüística i edició". En: Miscel·lània Albert Hauf / Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes ... [et al.]. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011. Vol. 3. ISBN 978-84-9883-484-0, pp. 153-182
Abstract: L'objectiu del present treball és difondre i caracteritzar un breu text anònim català que participa del corrent espiritual contemplatiu i devot que imperava als territoris catalans al llarg del segle XV: el relat conegut com “Contemplació o Comiat del Dimecres Sant”, que, aplegat amb altres relats de tarannà contemplatiu, havia estat atribuït al bisbe de Jaén. Considerem el relat de notable interés des de nombrosos punts de vista. En primer lloc, i des d'una perspectiva històrica i cultural, constitueix una mostra de la gran difusió dels textos contemplatius i de l'ús que se'n feia, ja que són nombrosos els testimonis que s'han conservat fins a l'actualitat. Des del punt de vista literari podem analitzar tant les característiques específiques del text –com ara la forma i l'estructura dialogada que presenta–, com els punts de contacte que estableix amb altres textos de la tradició posterior. I, des d'un punt de vista lingüístic, presenta particularitats que amplien la informació que tenim fins ara sobre la història de la llengua des de diverses perspectives: la situació de la llengua a principis del segle XV, en un document de caire religiós, en un registre de poca formalitat, ja que sembla més preocupat pel contingut que per la forma, i que barreja trets dialectològics que actualment adscrivim tant a la branca oriental com a l’occidental. A continuació, caracteritzarem breument aquests aspectes, i editarem el text a partir d'un dels testimonis que el conserven, ja que considerem primordial la fixació i difusió del relat per a facilitar-ne posteriors anàlisis.
Sponsor: Aquest treball s’emmarca en el projecte d’investigació Edición crítica digital de textos hagiográficos de la literatura catalana de los siglos XV y XVI (FFI2009-11594/FILO).
URI: http://hdl.handle.net/10045/25527
ISBN: 978-84-9883-484-0 (Vol. 3) | 978-84-9883-389-8 (Obra completa)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailContemplacio_Dimecres_Sant.pdf893,96 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.