Aproximació a una caracterització dels registres en els textos del segle XV

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/24367
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Aproximació a una caracterització dels registres en els textos del segle XV
Authors: Mas i Miralles, Antoni | Montoya-Abat, Brauli
Research Group/s: Poder Público, Sociedad y Cultura en el Reino de Valencia, SS. XIII-XV | Socioligüística: Planificació Lingüística i Educació | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats | Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Català antic | Història de la llengua
Knowledge Area: Filología Catalana
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Publisher: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Citation: MAS I MIRALLES, Antoni; MONTOYA ABAT, Brauli. "Aproximació a una caracterització dels registres en els textos del segle XV". En: Per a una gramàtica del català antic / edició a cura de Manuel Pérez Saldanya i Josep Martines. Alacant : Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2009. ISBN 978-84-608-0653-0, pp. 87-102
Abstract: Estudi d'una sèrie de trets morfosintàctics del català del segle XV que demostren l'existència de diversitat de registres. L'anàlisi es fa a través del buidatge de 31 dels textos que conté el Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA, http://lexicon.uab.es/cica).
URI: http://hdl.handle.net/10045/24367
ISBN: 978-84-608-0653-0
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
INV - SPLE - Capítols de Llibre / Book Chapters
INV - PSOCU - Capítols de Llibres
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailRegistres segle XV_2009.pdf140,91 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.