L'estudi del canvi lingüístic segons la sociolingüística (aplicació a la morfologia del català balear)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/24366
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: L'estudi del canvi lingüístic segons la sociolingüística (aplicació a la morfologia del català balear)
Authors: Montoya-Abat, Brauli
Research Group/s: Socioligüística: Planificació Lingüística i Educació | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Canvi lingüístic | Lingüística de la variació | Català balear
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2002
Publisher: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Citation: MONTOYA ABAT, Brauli. "L'estudi del canvi lingüístic segons la sociolingüística (aplicació a la morfologia del català balear)". En: Les claus del canvi lingüístic / edició a cura de M. Antònia Cano [et al.]. Alacant : Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002. ISBN 84-600-9752-8, pp. 275-300
Abstract: Exposició teòrica del canvi lingüístic a partir de les aportacions de la sociolingüística de la variació (Thomason, Labov, Milroy i Milroy, Romaine) i aplicació a la morfologia del català balear dels articles, les combinacions de pronoms clítics i dels verbs.
URI: http://hdl.handle.net/10045/24366
ISBN: 84-600-9752-8
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
INV - SPLE - Capítols de Llibre / Book Chapters
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailCanvi ling balear_2002.pdf87,53 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.