Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats


Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüistics i Traductològics Comparats.
Traducció, Edat Mitjana, Regne de València, Corona d´Aragó, edició i digitalització de textos, Concordances, Concordances lematizades.
Traducció especialitzada i de llenguatges especialitzats.
Traducció i recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Traducció literària de clàssics europeus i romànics.
Traductologia.

Membres del Grup


Vicent Martines Peres (dir.)

Curriculum BreveOrcid icon

Jordi M. Antolí Martínez

Curriculum BreveOrcid icon

Mª Ángeles Fuster Ortuño

Curriculum Breve

Josep V. Garcia Sebastià

Curriculum Breve

M. Isabel Guardiola i Savall

Curriculum Breve

Joan de Déu Martines Llinares

Curriculum Breve

Caterina Martínez Martínez

Curriculum BreveOrcid icon

Josep Martines Peres

Curriculum BreveOrcid icon

Brauli Montoya Abat

Curriculum BreveOrcid icon

Sandra Montserrat Buendia

Curriculum Breve

Víctor M. Pina Medina

Curriculum Breve

Elena Sánchez López

Curriculum BreveOrcid icon

Carles Segura i Llopes

Curriculum BreveOrcid icon

Alaitz Zalbidea Berenguer

Curriculum Breve

Més informació del Grup d’Investigació Més informació

Browse