Els copistes de la Festa d’Elx: consideracions sociolingüístiques

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/22981
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Els copistes de la Festa d’Elx: consideracions sociolingüístiques
Authors: Mas i Miralles, Antoni
Research Group/s: Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació | Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Sociolingüística | Festa d'Elx | Misteri | Copistes
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2004
Publisher: Ajuntament d'Elx
Citation: MAS I MIRALLES, Antoni. "Els copistes de la Festa d’Elx: consideracions sociolingüístiques". En: La Festa i Elx : actes del VII Seminari de Teatre i Música Medievals, Elx, 29 al 31 d'octubre de 2002 / edició de Josep Lluís Sirera. Elx : Ajuntament d'Elx, 2004. ISBN 84-89479-62-3, pp. 217-236
URI: http://hdl.handle.net/10045/22981
ISBN: 84-89479-62-3
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - SPLE - Capítols de Llibre / Book Chapters

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2004_Antoni_Mas_Festa_Elx.pdfVersió de l'autor69,48 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.