La sociolingüística històrica: una alternativa a l'anàlisi del canvi lingüístic

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/22980
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La sociolingüística històrica: una alternativa a l'anàlisi del canvi lingüístic
Authors: Mas i Miralles, Antoni
Research Group/s: Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació | Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Sociolingüística històrica | Canvi lingüístic | Variacionisme
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2003
Publisher: Catalunya. Direcció General de Política Lingüística
Citation: MAS I MIRALLES, Antoni. “La sociolingüística històrica: una alternativa a l'anàlisi del canvi lingüístic”. Noves SL, Revista de Sociolingüística [Online]. Tardor 2003. ISSN 1695-3711. <http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm03tardor/mas1_2.htm> Fecha de consulta: 19-6-2012
Abstract: Aquest article situa la sociolingüística històrica com una part dimanant del variacionisme i integrada en la microsociolingüística. A més, descriu els principis teòrics en què es fonamenta per analitzar el canvi lingüístic en procés Apareix com una doble alternativa; primer, i dins de la lingüística històrica, com una eina d’estudi del canvi lingüístic i, segon, i dins del variacionisme, com una possibilitat d’anàlisi de la documentació escrita des del pla diacrònic. També repassa els factors socials que s’han investigat des d’aquesta branca de la sociolingüística dins el reduït volum d’obres que s’han publicat fins ara.
URI: http://hdl.handle.net/10045/22980
ISSN: 1695-3711
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Publisher version: http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm03tardor/mas1_2.htm
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Articles de Revistes
INV - SPLE - Articles d'Investigació / Research Papers Published in Scientific Journals

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2003_Antoni_Mas_Noves.pdf100,21 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.