Aproximació a la parla de Santa Pola (Estudi sociolingüístic d'un sainet santapoler del segle XIX)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/22977
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Aproximació a la parla de Santa Pola (Estudi sociolingüístic d'un sainet santapoler del segle XIX)
Authors: Mas i Miralles, Antoni
Research Group/s: Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació | Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Sociolingüística | Variació lingüística | Santa Pola
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 1993
Publisher: Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó
Citation: MAS I MIRALLES, Antoni. “Aproximació a la parla de Santa Pola (Estudi sociolingüístic d'un sainet santapoler del segle XIX)”. La Rella. Núm. 9 (1993). ISSN 0212-6443, pp. 83-100
URI: http://hdl.handle.net/10045/22977
ISSN: 0212-6443
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Articles de Revistes
INV - SPLE - Articles d'Investigació / Research Papers Published in Scientific Journals

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail1993_Antoni_Mas_La_Rella.pdf763,39 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.