El simbolisme en la narrativa de Mercè Rodoreda

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/2166
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El simbolisme en la narrativa de Mercè Rodoreda
Authors: Cortés, Carles
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Literatura catalana contemporània | Simbolisme en la literatura | Literatura i gènere | Rodoreda, Mercè
Knowledge Area: Filología Catalana
Date Created: 1995
Issue Date: May-1995
Publisher: Fundació Revista de Catalunya
Citation: CORTÉS ORTS, Carles. “El simbolisme en la narrativa de Mercè Rodoreda”. Revista de Catalunya. N. 96 (maig 1995). ISSN 0213-5876, pp. 95-104
Abstract: Aquest article pretén facilitar als lectors l'endinsament en l'imaginari de Mercè Rodoreda. La utilització dels símbols, una constant en la literatura, té en l'escriptora un especial tarannà que fa entendre millor aquestes novel·les. La literatura avança lligada a la vida del seu autor. És l'expressió quotidiana d'una manera de ser i d'entendre la vida. La vida de Mercè Rodoreda tingué punts difícils que no sempre va saber superar. Moltes vegades, com ho feien les protagonistes de les seues narracions, intentà fugir de la societat que l'oprimia. L'aïllament suposava un parèntesi en les preocupacions. Aquest aïllament afavoria alhora el procés creador. En els textos de Mercè Rodoreda la paraula se sotmet a un procés d'enriquiment lèxic, amplia les seues competències expressives i ens ofereix la nuesa d'una escriptora que usa la literatura per a fugir de la vida.
URI: http://hdl.handle.net/10045/2166
ISSN: 0213-5876
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - ET - Artícles de Revistes
INV - INCOGNITO - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailCarlesRUA1.pdf96,61 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.