Metaphors in dialogue: feminist literary critics, translators and writers

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/21619
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Metaphors in dialogue: feminist literary critics, translators and writers
Autors: Federici, Eleonora
Paraules clau: Feminist translation | Feminist literary criticism | Women writers | Metaphors | Dialogue | Traducción feminista | Crítica literaria feminista | Escritoras | Metáforas | Diálogo
Àrees de coneixement: Traducción e Interpretación
Data de publicació: 2011
Editor: Universitat d'Alacant | Universitat Jaume I | Universitat de València
Citació bibliogràfica: FEDERICI, Eleonora. “Metaphors in dialogue: feminist literary critics, translators and writers”. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación. N. 3 (2011). ISSN 1889-4178, pp. 355-376
Resum: This article seeks to investigate the changing perception of the term “translation” in feminist TS thanks to a continuous dialogue with other fields such as, feminist literary criticism, post-structuralism, postcolonial studies and cultural studies that have borrowed and utilised the notion of translation. “Translation” has become a “travelling concept” for feminist scholars who have utilized it in a metaphorical way for a feminist critique of language and ideology. The essay proposes a new approach to feminist translation studies from an interdisciplinary perspective that takes into account key-concepts and figurative language in different feminisms in dialogue. Metaphors of translation and translators have influenced and have been influenced by other fields of research in a fruitful interaction among disciplines thanks to a convergence of the topics and issues at stake. A new rhetoric has been created for translation and translators, a rhetoric born from an interaction with other feminist theories that gave birth to an enriching dialogue among disparate women’s voices. | Este artículo intenta investigar la percepción del término “traducción” en la traducción feminista a través un diálogo continuo con otras disciplinas, como la crítica literaria feminista, el post-estructuralismo, los estudios poscoloniales, los estudios culturales que han utilizado la noción de traducción. La traducción se ha hecho un “travelling concept” para las estudiosas feministas que la han usado como metáfora para una crítica del lenguaje y de la ideología. Este artículo presenta un nuevo acercamiento a la traducción feminista desde una perspectiva interdisciplinar que considera los conceptos clave y el lenguaje figurativo en los diferentes feminismos en diálogo. Metáforas de la traducción y de los traductores han influido y han sido influidos por otras disciplinas gracias a una fructuosa interacción y a la convergencia de los temas. Una nueva retórica se ha creado para la traducción y los traductores, una retórica producida por la confluencia con otras teorías feministas en un dialogo entre voces femeninas.
URI: http://hdl.handle.net/10045/21619 | http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2011.3.12
ISSN: 1889-4178 (Papel) | 1989-9335 (Internet)
DOI: 10.6035/MonTI.2011.3.12
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Revisió científica: si
Apareix a la col·lecció: MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación - 2011, No. 3. Woman and Translation: Geographies, Voices and Identities

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailMonTI_3_13.pdf1,37 MBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.