A (re)escritura das marxes: tradución e xénero na literatura galega

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/21609
Full metadata record
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBuján Otero, Patricia-
dc.contributor.authorNogueira Pereira, María Xesús-
dc.date.accessioned2012-03-30T10:24:49Z-
dc.date.available2012-03-30T10:24:49Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationBUJÁN OTERO, Patricia; NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús. “A (re)escritura das marxes: tradución e xénero na literatura galega”. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación. N. 3 (2011). ISSN 1889-4178, pp. 1trans-19transes
dc.identifier.issn1889-4178 (Papel)-
dc.identifier.issn1989-9335 (Internet)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10045/21609-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2011.3.5-
dc.descriptionThis article is the Galician version of “La (re)escritura de los márgenes. Traducción y género en la literatura gallega” by Patricia Buján Otero & María Xesús Nogueira Pereira. It was not published on the print version of MonTI for reasons of space. The online version of MonTI does not suffer from these limitations, and this is our way of promoting plurilingualism.es
dc.description.abstractA partir dunha selección de traducións de textos literarios escritos por mulleres publicadas en diferentes plataformas, estudamos a relación entre xénero e tradución no sistema literario galego. A escolma dos documentos estudados realizouse atendendo á súa representatividade e significación tanto para o feminismo coma para a literatura. Non se trata dun traballo exhaustivo, senón panorámico, en que pretendemos ofrecer unha visión daqueles fenómenos e tendencias que nos parecen máis relevantes.es
dc.description.abstractThis paper focuses on the relationship between gender and translation in the Galician literary system given a corpus of translations of literary texts written by women and published on different platforms. The selection of the analyzed documents has been made taking into account their representation and significance both for feminism and literature. This is meant to give an overview of those most relevant trends and features.es
dc.description.sponsorshipEste estudo encádrase no proxecto de investigación Us and Them: Discourses on Foreignness by Irish and Galician Women Writers (1980-2007), financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009-08475/FILO) e pola Xunta de Galicia (INCITE 09-204-127-PR).es
dc.languageglges
dc.publisherUniversitat d'Alacantes
dc.publisherUniversitat Jaume Ies
dc.publisherUniversitat de Valènciaes
dc.subjectTranslationes
dc.subjectGenderes
dc.subjectGalician literaturees
dc.subject.otherTraducción e Interpretaciónes
dc.titleA (re)escritura das marxes: tradución e xénero na literatura galegaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees
dc.peerreviewedsies
dc.identifier.doi10.6035/MonTI.2011.3.5-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/MICINN//FFI2009-08475-
Appears in Collections:MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación - 2011, No. 3. Woman and Translation: Geographies, Voices and Identities

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMonTI_3_06_trans_GAL.pdf257,47 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.