A (re)escritura das marxes: tradución e xénero na literatura galega

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/21609
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: A (re)escritura das marxes: tradución e xénero na literatura galega
Autors: Buján Otero, Patricia | Nogueira Pereira, María Xesús
Paraules clau: Translation | Gender | Galician literature
Àrees de coneixement: Traducción e Interpretación
Data de publicació: 2011
Editor: Universitat d'Alacant | Universitat Jaume I | Universitat de València
Citació bibliogràfica: BUJÁN OTERO, Patricia; NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús. “A (re)escritura das marxes: tradución e xénero na literatura galega”. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación. N. 3 (2011). ISSN 1889-4178, pp. 1trans-19trans
Resum: A partir dunha selección de traducións de textos literarios escritos por mulleres publicadas en diferentes plataformas, estudamos a relación entre xénero e tradución no sistema literario galego. A escolma dos documentos estudados realizouse atendendo á súa representatividade e significación tanto para o feminismo coma para a literatura. Non se trata dun traballo exhaustivo, senón panorámico, en que pretendemos ofrecer unha visión daqueles fenómenos e tendencias que nos parecen máis relevantes. | This paper focuses on the relationship between gender and translation in the Galician literary system given a corpus of translations of literary texts written by women and published on different platforms. The selection of the analyzed documents has been made taking into account their representation and significance both for feminism and literature. This is meant to give an overview of those most relevant trends and features.
Descripció: This article is the Galician version of “La (re)escritura de los márgenes. Traducción y género en la literatura gallega” by Patricia Buján Otero & María Xesús Nogueira Pereira. It was not published on the print version of MonTI for reasons of space. The online version of MonTI does not suffer from these limitations, and this is our way of promoting plurilingualism.
Patrocinadors: Este estudo encádrase no proxecto de investigación Us and Them: Discourses on Foreignness by Irish and Galician Women Writers (1980-2007), financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009-08475/FILO) e pola Xunta de Galicia (INCITE 09-204-127-PR).
URI: http://hdl.handle.net/10045/21609 | http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2011.3.5
ISSN: 1889-4178 (Papel) | 1989-9335 (Internet)
DOI: 10.6035/MonTI.2011.3.5
Idioma: glg
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Revisió científica: si
Apareix a la col·lecció: MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación - 2011, No. 3. Woman and Translation: Geographies, Voices and Identities

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailMonTI_3_06_trans_GAL.pdf257,47 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.