Manual de pràctiques de física (accés restringit)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/19965
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Manual de pràctiques de física (accés restringit)
Authors: Pérez Rodríguez, Jorge | Espinosa, Julián | Caballero Caballero, María Teresa | Miret, Juan Jose
Research Group/s: Óptica y Ciencias de la Visión | DOCIVIS. Grupo de Docencia en Óptica y Ciencias de la Visión
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía
Keywords: Física | Pràctiques
Knowledge Area: Física
Date Created: Nov-2011
Issue Date: 14-Dec-2011
Abstract: Amb aquest manual tractarem d’abordar tant el fonament teòric de les pràctiques que actualment és fan al laboratori de física com la seua resolució numèrica. A tal fi hem decidit aprofitar els avantatges que ens ofereixen les noves tecnologies i presentar una mena de llibre interactiu. A banda del text, indispensable per a l’enteniment i l’aprenentatge dels conceptes bàsics que es mostren a les pràctiques, pretenem, en primer lloc, incorporar al text fotografies descriptives amb detalls dels muntatges i dels instruments de mesura. Amb aquestes fotografies l’alumne és podrà fer una idea clara del material disponible i d’allò que és pretén mesurar. També s’hi afegirà una plantilla de mesures i resultats, que permetrà a l’alumne estructurar adequadament les dades experimentals i els resultats obtinguts. Creiem que pot ser de gran utilitat a l’alumne no solament per al treball diari al laboratori de física sinó també per a estudiar a casa.
Sponsor: Aquest material docent ha rebut una beca del Servei de Promoció del Valencià de la Universitat d'Alacant. L’edició d’aquest material s’ha fet dins el marc del conveni per a la promoció de l’ús social del valencià signat per la Universitat d’Alacant amb la Conselleria d’Educació.
URI: http://hdl.handle.net/10045/19965
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/book
Rights: Material en accés restringit
Peer Review: no
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/23078
Appears in Collections:INV - IMAOS+V - Libros
GITE - DOCIVIS - Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailCap1_Introducció al treball experimental_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ AL TREBALL EXPERIMENTAL: LES PRÀCTIQUES DE LABORATORI68,33 kBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap2_Errors i tractaments de mesures_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 2. INTRODUCCIÓ AL TRACTAMENT DE DADES EN EL LABORATORI DE FÍSICA597,59 kBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap3_Mesures de longituds_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 3. MESURES DE LONGITUD: PEU DE REI, CARAGOL MICROMÈTRIC I MICROSCOPI1,81 MBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap4_Elasticitat. Llei de Hooke_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 4. ELASTICITAT: ESTUDI ESTÀTIC I DINÀMIC D’UNA MOLLA531,85 kBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap5_Mesures de densitat_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 5. MESURES DE DENSITAT AMB EL PICNÒMETRE168,97 kBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap6_Mesures de tensió superficial_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 6. MESURES DE TENSIÓ SUPERFICIAL AMB L’ESTALAGMÒMETRE204 kBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap7_Mesures de viscositat_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 7. MESURES DE VISCOSITAT: VISCOSÍMETRE. LLEI DE STOKES831,87 kBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap8_Mesures d'amplitud y freqüència_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 8. MESURES D’AMPLITUD I FREQÜÈNCIA AMB L’OSCIL·LOSCOPI1,19 MBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap9_ Ressonància amb ones sonores_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 9. RESSONÀNCIA AMB ONES SONORES233,26 kBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap10_Resistències i díodes. Llei d'Ohm_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 10. RESISTÈNCIES I DÍODES. LLEI D’OHM2,04 MBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap11_Condensadors. Associació_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 11. CÀRREGA I DESCÀRREGA D’UN CONDENSADOR. ASSOCIACIÓ DE CONDENSADORS183,73 kBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap12_Bobines. Mesura de camps magnetics_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 12. EQUIVALÈNCIA ENTRE IMANTS I BOBINES. MESURA DE CAMPS MAGNÈTICS569,36 kBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailCap13_Espectre de freqüències. Llei del quadrat de la distància_V4_Rev3.pdfCAPÍTOL 13. EMISSIÓ DE LLUM: ESPECTRE DE FREQÜÈNCIES I LLEI DEL QUADRAT DE LA DISTÀNCIA551,72 kBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailBibliografia.pdfBIBLIOGRAFIA10,07 kBAdobe PDFOpen    Request a copy


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.