Una proposta d'anàlisi de la formalitat diafàsica a partir d'un capítol del Flos sanctorum

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/17357
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Una proposta d'anàlisi de la formalitat diafàsica a partir d'un capítol del Flos sanctorum
Authors: Mas i Miralles, Antoni | Càmara Sempere, Hèctor
Research Group/s: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI | Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació | Literatura Catalana Medieval
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Varietat diafàsica | Gramàtica històrica | Edat mitjana | Legenda aurea
Knowledge Area: Sociolingüística | Literatura Catalana
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Citation: MAS I MIRALLES, Antoni; CÀMARA SEMPERE, Hèctor. “Una proposta d'anàlisi de la formalitat diafàsica a partir d'un capítol del Flos sanctorum”. Caplletra. N. 50 (primavera 2011). ISSN 0214-8188, pp. 9-34
Abstract: Aquest treball proposa una metodologia per a poder discriminar els graus de formalitat d'un text en confrontació amb unes altres. L'anàlisi es basa en dues parts. En la primera, esrudiem característiques lingüístiques que es mostren més sensibles per a assenyalar el grau de formalitat del text, com són el passat simple, l'anàfora, els relatius, els connectors i locucions conjuntives, el subjuntiu o la formació de paraules amb tres classes de sufixos cultes: -ment, -able/-ible i -tat, -edat, -etat, -itat. En la segona part, ens ocupem de l'anàlisi formal a partir de l'estudi de recursos com les veus d'autoritat, l'estructura i la temàtica. El corpus en què es basa el nostre estudi és el capítol de la Nativitat de Jesucrist de la "Legenda aurea" de 1494 i l'hem comparat amb altres tres textos: el mateix capítol de la Naitivitat en la "Vida de sants rosselloneses", els capítols CCLXXV al CCLXXIX de la "Vita Christi" de sor Isabel de Villena i els quatre primers capítols de la "Vida de sant Vicent Ferrer" de Miquel Peres. Com que es tracta d'una traducció al català i d'una obra religiosa, sempre s'havia considerat que era un text de formalitat baixa. Però la nostra anàlisi, tant lingüística com formal, contradiu plenament aquesta suposició, ja que segons els nostres resultats es tracta d'una obra d'una elevada formalitat diafàsica tot i tractar-se d'una traducció del llatí.
Sponsor: El present treball s'emmarca en el projecte d'investigació Edición critica digital de textos hagiográficos de la literatura catalana de los siglos XV y XVI (FFI2009-11594/FILO).
URI: http://hdl.handle.net/10045/17357
ISSN: 0214-8188
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Articles de Revistes
INV - SPLE - Articles d'Investigació / Research Papers Published in Scientific Journals
INV - LICATMED - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMas_Camara_Una_proposta.pdf1,18 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.