Memòria, Identitat i Ficcions (MIF)


Línies d'investigació

  • Memòria i ficció en la literatura i les arts visuals contemporànies.
   Des d'aquest eix vertebrador les nostres investigacions se centren en diverses qüestions referides a la recuperació de la nostra memòria democràtica. Els treballs es realitzen des d'una concepció interdisciplinària, atenent als paràmetres de transversalitat que conformen la dinàmica del grup de recerca. En aquest sentit, abordem tant les nocions de memòria històrica / democràtica com la de postmemòria o les memòries multidireccionals, des de la literatura, la història, l'antropologia social, les arts visuals, els testimoniatges orals, l'educació o el punt de vista i el paper particular de les dones en tot aquest procés.

  • Arts escèniques i literatura dramàtica comparades.
   Una part dels membres de l'equip investigador, al llarg dels anys, han desenvolupat un treball important en la investigació sobre la història del teatre, l'edició de textos teatrals i l'estudi de la dramatúrgia contemporània, amb especial atenció a la dramatúrgia de base textual. Resultat d'aquesta investigació són la base de dades Teatre Popular Valencià, el Fons Teatral Valencià, els seminaris d'estudi del teatre popular valencià o els simposis internacionals d'arts escèniques, que el grup convoca cada tres anys, i que fins ara han comptat amb cinc edicions, resultats dels quals són la selecció de treballs apareguts en cinc volums independents.

  • Mutacions identitàries i alteritat en el context europeu.
   Com a resultat dels processos de globalització i mundialització, les migracions han contribuït a augmentar el paisatge de diversitat social, ocasionant processos d'hibridació cultural en què la identitat de l'individu resulta ben sovint escindida. En aquest sentit, des d'aquest eix de treball, i particularment des de la història, la geografia humana, la literatura i les arts escèniques, investiguem al voltant de les produccions derivades dels subjectes sotmesos a desplaçaments majoritàriament forçosos amb l'objectiu d'analitzar i fixar les característiques comunes d'aquestes produccions de caràcter transnacional, multilingüe i transcultural, en les quals la memòria i els testimonis individuals juguen un paper rellevant.

Membres del Grup


Isabel Marcillas Piquer (dir.)

Curriculum Breve

Mª Isabel Corbí Sáez

Curriculum Breve

Remedios Mataix Azuar

Curriculum Breve

Juan A. Ríos Carratalá

Curriculum BreveOrcid icon

Gabriel Sansano i Belso

Curriculum BreveOrcid icon

Virgilio Tortosa Garrigós

Curriculum BreveOrcid icon

Yasmina Yousfi López

Curriculum BreveOrcid icon

Més informació del Grup d’Investigació Més informació

Browse