Revistes

RUA Revistes és el portal de la Universitat d'Alacant destinat a albergar les revistes en format digital editades per les unitats de la Universitat d'Alacant (departaments, escoles, instituts, etc.) a fi de garantir la difusió dels articles continguts en aquestes publicacions digitals i la seua preservació, així com també evitar-ne la seua dispersió.


Parte de este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

Logo_Ministerio
Navega

Comunitat: