Information systems outsourcing: reasons, reservations and success factors

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/1651
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Information systems outsourcing: reasons, reservations and success factors
Autors: Claver-Cortés, Enrique | González-Ramírez, Reyes | Gascó, José L. | Llopis, Juan
Grups d'investigació o GITE: Dirección de Sistemas de Información y de Recursos Humanos
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Organización de Empresas
Paraules clau: Information systems | Outsourcing | Universities | Spain
Àrees de coneixement: Organización de Empresas
Data de creació: 2002
Data de publicació: 2002
Editor: Emerald Group Publishing Limited
Citació bibliogràfica: CLAVER CORTÉS, Enrique, et al. “Information systems outsourcing: reasons, reservations and success factors”. Logistics Information Management. 2002, Vol. 15, Issue 4. ISSN 0957-6053, pp. 294-308
Resum: The aim of this paper is to determine the main reasons that lead to information systems outsourcing, the reservations that are initially present in front of this kind of contract and the factors considered necessary for the success of outsourcing in the case of Spanish public universities. With this aim, a survey has been made among information systems managers in those universities. The results show the possibility of establishing a typology of universities depending on the position they have adopted with respect to outsourcing.
URI: http://hdl.handle.net/10045/1651
ISSN: 0957-6053
DOI: 10.1108/09576050210436138
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Revisió científica: si
Versió de l'editor: http://dx.doi.org/10.1108/09576050210436138
Apareix a la col·lecció: INV - SIRHO - Artículos de Revistas
INV - DECI-GLOBAL - Artículos de Revistas

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailInformation systems outsourcing reasons resrvations and succes factors.pdfVersión final223,73 kBAdobe PDFObrir     Sol·licitar una còpia
ThumbnailISO_Logistic_Information_Management.pdfVersión revisada182,89 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.