Investigació

RUA Investigació és el portal institucional de la Universitat d'Alacant que dóna accés als documents generats pel personal docent i investigador de la Universitat en la seua labor d'investigació. Aquest dipòsit té com a objectius l'emmagatzematge, la gestió, la preservació i la difusió d'aquests documents, i pretén contribuir a l'augment de la visibilitat del treball desenvolupat pels membres de la comunitat universitària.

Navega

Comunitat: