¿Exilio o neoesclavismo? Identidades fragmentadas, inmigración y género en Nativas de Inongo vi-Makomè

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/14524
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: ¿Exilio o neoesclavismo? Identidades fragmentadas, inmigración y género en Nativas de Inongo vi-Makomè
Authors: Tomás Cámara, Dulcinea
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filologías Integradas
Keywords: Literatura africana | Lengua española | Inongo vi-Makomè | Nativas | Exilio
Knowledge Area: Literatura Africana
Date Created: Jun-2009
Issue Date: 9-Jun-2009
Abstract: L'article de Dulcinea Tomàs denuncia l’exili de la literatura hispanoafricana, que queda relegada a un pla d’invisibilitat absoluta en les universitats espanyoles; al mateix temps, exposa com aquesta literatura assumeix la polèmica ideològica i la confrontació estètica que suposa el xoc de les llengües i cultures autòctones amb aquelles que són imposades per un projecte colonial modern. Textos com els d’Inongo-vi-Makomé ajuden a visibilitzar la literatura africana escrita en espanyol i, a més, proposen una reflexió al voltant de la visió peninsular sobre el continent africà.
Description: Comunicación presentada en III Seminari Internacional d’Estudis Transversals "Visions de l’exili: literatura, pintura i gènere", Alacant, 8-9 juny 2009.
URI: http://hdl.handle.net/10045/14524
Language: spa
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - ET - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Num19DulcineaTomas.doc90,5 kBMicrosoft WordOpen Preview
ThumbnailNum19DulcineaTomas.pdf77,46 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.