El Flos sanctorum romançat: els dos incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/14078
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El Flos sanctorum romançat: els dos incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea
Authors: Càmara Sempere, Hèctor
Research Group/s: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Hagiografia | Codicologia | Jacobo de Vorágine | Legenda aurea
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2009
Publisher: Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
Citation: CÀMARA SEMPERE, Hèctor. “El Flos sanctorum romançat: els dos incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea”. En: Medievalismo en Extremadura: estudios sobre literatura y cultura hispánicas en la Edad Media. Cáceres : Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2009. ISBN 978-84-7723-879-9, pp. 543-556
Abstract: Estudi codicològic dels dos incunables conservats que contenen la traducció al català de la "Legenda aurea" de Jacobus de Voragine (ca. 1264) i que reben el títol de "Flos sanctorum". També conté un repàs a la tradició manuscrita anterior i una breu descripció lingüística. A més, l'autor incorpora una aproximació a les semblances i diferències entre els incunables i alguns dels manuscrits que han transmés la traducció catalana de l'obra de Voragine.
Sponsor: El present treball s’emmarca en el projecte d’investigació "Edició citica digital de textos literaris dels segles XV i XVI de les lletres valencianes" (GV07/140), finançat per la Generalitat Valenciana.
URI: http://hdl.handle.net/10045/14078
ISBN: 978-84-7723-879-9
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.