Maria i Magdalena: santedat excelsa en la Vita Christi i altres relats coetanis

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/138684
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Maria i Magdalena: santedat excelsa en la Vita Christi i altres relats coetanis
Other Titles: Mary and Magdalene: excellent holiness in the Vita Christi and other contemporary stories
Authors: Arronis Llopis, Carme
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Vita Christi | Isabel de Villena | Verge Maria | Maria Magdalena
Issue Date: 2022
Publisher: Tirant Humanidades
Citation: Arronis Llopis, Carme (2022). “Maria i Magdalena: santedat excelsa en la Vita Christi i altres relats coetanis”. En: Peirats Navarro, Anna Isabel (coord.). Isabel de Villena i l’ espiritualitat europea tardomedieval. Valencia: Tirant Humanidades. ISBN 978-84-19071-83-5, pp. 599-628
Abstract: En aquest treball es para atenció a les estratègies narratives que fan servir alguns textos devots de la València tardomedieval orientats a la sublimació de la santedat de la Mare de Déu i de Maria Magdalena. Em referiré a la Vita Christi d’Isabel de Villena, a la Historia de la gloriosa santa Magdalena de Joan Roís de Corella, i a La vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres. En els tres textos, els personatges femenins protagonistes excel·leixen sobre la resta de personatges: d’una banda, se subratlla la seua intervenció en el procés de Redempció, sovint acreixent la participació activa en la història evangèlica. D'una altra, les dues santes són sublimades tant en la dimensió humana i moral, com en l’espiritual: atresoren virtuts i exhibeixen el seu mestratge pastoral. Fins ara, no s’havia notat com aquests tres textos pietosos presenten en comú aquest tret, que excedeix les similituds temàtiques i estilístiques, i que té més a veure amb la presentació de la santedat femenina, una caracterització excelsa de les protagonistes amb l’objectiu d’acréixer la devoció dels –o de les– fidels.
Sponsor: Aquest estudi s’ha desenrotllat en el marc del Projecte del MINECO, La hagiografía hispánica ante la Reforma protestante (FFI2017-86248-P).
URI: http://hdl.handle.net/10045/138684
ISBN: 978-84-19071-83-5 | 978-84-19071-84-2
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © Tirant Humanidades
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailArronis_Maria-i-Magdalena-Santedat-Excelsa.pdfAccés restringit320,3 kBAdobe PDFOpen    Request a copy


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.