El compromís polític, feminista i independentista als escrits d’Isabel-Clara Simó

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/130925
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: El compromís polític, feminista i independentista als escrits d’Isabel-Clara Simó
Autor/es: Gisbert López, Ivan
Grupo/s de investigación o GITE: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Feminisme | Independentisme | Compromís | Política | Assaig | Feminism | Independence movement | Commitment | Politics | Essay
Fecha de publicación: 2022
Editor: Association Française des Catalanistes
Cita bibliográfica: Revue d'Études Catalanes (REC). 2022, 6: 20-29
Resumen: Si bé la narrativa d’Isabel-Clara Simó esdevé un referent irrefutable en la literatura catalana, també ho és en la seua faceta com a periodista i assagista, un terreny en el qual emergeix una veu lluitadora, desinhibida i visceral. Així, analitzarem tots els vessants ideològics de l’autora plasmats en la gran diversitat estilística que forma la seua exitosa i guardonada trajectòria. | While the storytelling of Isabel-Clara Simó has become an irrefutable point of reference in Catalan literature, so too has her journalistic and essay writing, fields in which a fighting, uninhibited, and visceral voice emerges. Along this line, we analyze all sides of the author’s ideological spectrum, as seen in the wide range of styles that have shaped her successful and award-winning career.
URI: http://hdl.handle.net/10045/130925
ISSN: 2426-6434
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: Ce(tte) oeuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
Revisión científica: si
Versión del editor: https://france-catalaniste.com/wp-content/uploads/2023/01/rec6-6.pdf
Aparece en las colecciones:INV - ET - Artícles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailGisbert-Lopez_2022_REC.pdf1,18 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons