Institucional

RUA Institucional és el portal de la Universitat d'Alacant que alberga els documents i materials resultants de l'activitat institucional duta a terme pels seus centres, unitats i serveis. RUA Institucional inclou tot tipus de materials (documents de treball, memòries d'activitat, normes i reglaments, lliçons inaugurals, etc.), exceptuant els materials d'investigació generats pels Grups d'Investigació, materials docents i revistes editades per la Universitat d'Alacant.

Navega