De la docència presencial a la docència en línia: disseny i implementació de practiques relacionades amb les tac en l’àmbit de les habilitats comunicatives

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/121035
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: De la docència presencial a la docència en línia: disseny i implementació de practiques relacionades amb les tac en l’àmbit de les habilitats comunicatives
Authors: Marcillas Piquer, Isabel | Baldaquí-Escandell, Josep-Maria | Brotons Rico, Vicent | Herrero-Herrero, María-Ángeles | Miralles Martínez, Francesc Xavier | Ramos Marcillas, Laura
Research Group/s: Memòria, Identitat i Ficcions (MIF) | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Habilitats comunicatives | Lectoescriptura | L2 | TAC
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2021
Editors: Universitat d’Alacant
Citation: Marcillas Piquer, I., et al. "De la docència presencial a la docència en línia: disseny i implementació de practiques relacionades amb les tac en l’àmbit de les habilitats comunicatives". En: Satorre Cuerda, Rosana (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020-21 = Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020-21. Alacant: Universitat d’Alacant, 2021. ISBN 978-84-09-34941-8, pp. 2735-2744
Abstract: L’assignatura Habilitats Comunicatives i Lectoescriptura en Català pretén desenvolupar en l’alumnat els coneixements i les habilitats per a saber ensenyar i fer aprendre tant la parla com l’escriptura i la resta d’elements que s’hi interrelacionen com ara el llenguatge no verbal, la literatura de tradició oral i els recursos d’animació lectora durant l’etapa de l’Educació Infantil, en contextos d’educació plurilingüe, amb particular incidència en l’ensenyament/aprenentatge del valencià com a L2. El nou context sociosanitari a què ens hem vist abocats a causa de la pandèmia ha fet que bona part del professorat es replantege els sistemes tradicionals d’ensenyament. És en aquest sentit que la xarxa que proposem ha investigat al voltant de la implementació de noves pràctiques educatives que incideixen en les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement com a eines que, mitjançant un entorn virtual, permeten desenvolupar les competències que corresponen a l’assignatura Habilitats Comunicatives i Lectoescriptura en Català, del segon curs del Grau de Mestre per a l’Educació Infantil de la Universitat d’Alacant.
URI: http://hdl.handle.net/10045/121035
ISBN: 978-84-09-34941-8
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © 2021 by Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante. Licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/119970
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - MIF - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2020-21_161.pdf950,43 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons