La influència de la cultura juvenil en la confecció d’un cànon literari alternatiu

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/120940
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La influència de la cultura juvenil en la confecció d’un cànon literari alternatiu
Authors: Francés-Díez, Àngels | Baile López, Eduard | Càmara Sempere, Hèctor | Escandell, Dari | Esteve Guillén, Anna | Garcia Sirvent, David | Maestre-Brotons, Antoni | Mira-Navarro, Irene
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Cànon | Cultura juvenil | Lectures | Ensenyament superior
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2021
Editors: Universitat d’Alacant
Citation: Francés Díez, M. Àngels, et al. "La influència de la cultura juvenil en la confecció d’un cànon literari alternatiu". En: Satorre Cuerda, Rosana (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020-21 = Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020-21. Alacant: Universitat d’Alacant, 2021. ISBN 978-84-09-34941-8, pp. 2197-2204
Abstract: Aquesta memòria parteix de la hipòtesi que, en l’àmbit de l’educació superior, existeix, en els primers cursos, una certa desconnexió entre la prescripció literària i cultural en les aules i la cultura juvenil de base de l’alumnat. Aquesta distància ha estat generada per l’emergència de noves formes de mediació, que han relegat a un segon plànol els agents tradicionals ―com ara els professionals de l’educació, les biblioteques, les llibreries, etc.― a favor d’altres mètodes ―com ara la recomanació per parells, a través de les xarxes socials (Lluch, 2014; 2017a; 2017b; Francés 2019). Per tant, és urgent investigar en la creació de cànons alternatius a l’acadèmic (García-Roca, 2020), tant en l’àmbit literari com en una concepció més àmplia de la cultura juvenil: esbrinar quins són els hàbits i les preferències lectores del nostre alumnat per dissenyar després propostes didàctiques de connexió entre aquestes preferències i l’ensenyament superior, concretament en el cas de les diverses assignatures impartides pel Departament de Filologia Catalana a la Universitat d’Alacant. Aquest enfocament es basa també en la importància que l’estètica de la recepció atorga al paper del lector en la construcció del seu intertext lector i la competència literària que s’hi basa (Bordons i Díaz-Plaja 2004).
URI: http://hdl.handle.net/10045/120940
ISBN: 978-84-09-34941-8
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © 2021 by Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante. Licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/119970
Appears in Collections:INV - ET - Capítols de Llibres
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2020-21_130.pdf1,03 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons