Armamento de sitio en el castillo de Chinchilla (Albacete) durante la guerra del marquesado de Villena: la artillería de hierro forjado

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/120637
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Armamento de sitio en el castillo de Chinchilla (Albacete) durante la guerra del marquesado de Villena: la artillería de hierro forjado
Títol alternatiu: Siege weaponry in the castle of Chinchilla (Albacete) during the war of the marquisate of Villena: wrought iron artillery
Autors: Simón García, José Luis | Lorrio Alvarado, Alberto José
Grups d'investigació o GITE: Prehistoria y Protohistoria
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Paraules clau: Guerra del Marquesado de Villena | Artillería de hierro forjado | Chinchilla | Albacete | War of the Marquis of Villena | Wrought iron artillery
Àrees de coneixement: Historia Medieval
Data de publicació: de desembre-2021
Editor: Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel"
Citació bibliogràfica: Al-Basit. 2021, 66: 399-442. https://doi.org/10.37927/al-basit.66_10
Resum: Presentamos un segundo trabajo sobre las armas recuperadas en las excavaciones del Castillo de Chinchilla (Albacete), en esta ocasión centrado en la Guerra del Marquesado de Villena, en pleno conflicto por la sucesión del reino de Castilla entre don Diego Pacheco, marqués de Villena, apoyando a Juana la Beltraneja, e Isabel la Católica con el apoyo de Fernando de Aragón. | In this paper we present a second study on the weapons recovered from the excavations at Chinchilla Castle (Albacete), this time focused on the War of the Marquis of Villena, in full conflict over the succession of the kingdom of Castilla between Don Diego Pacheco, Marquis of Villena, supporting Juana la Beltraneja and Isabel la Católica with the support of Fernando de Aragón.
URI: http://hdl.handle.net/10045/120637
ISSN: 0212-8632
DOI: 10.37927/al-basit.66_10
Idioma: spa
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Drets: © Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel"
Revisió científica: si
Versió de l'editor: https://doi.org/10.37927/al-basit.66_10
Apareix a la col·lecció: INV - Prehistoria y Protohistoria - Artículos de Revistas

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailSimon_Lorrio_2021_Al-Basit.pdf6,18 MBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.