Docència trilingüe a la Universitat d’Alacant

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/119463
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Docència trilingüe a la Universitat d’Alacant
Authors: Formigós Bolea, Juan Antonio | Dubová, Veronika | Mayans Martorell, Joan Cristòfor | Gallardo-Fuster, Víctor | Palmero, Mercedes
Research Group/s: Neurobiología del Sistema Visual y Terapia de Enfermedades Neurodegenerativas (NEUROVIS) | Digital Language Learning (DL2) | Genética Humana y de Mamíferos (GHM)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía | Universidad de Alicante. Departamento de Filología Inglesa
Keywords: Competència lingüística | Multilingüisme | Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Knowledge Area: Farmacología | Filología Inglesa
Issue Date: 2021
Editors: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Formigós-Bolea, Juan Antonio, et al. "Docència trilingüe a la Universitat d’Alacant". En: Satorre Cuerda, Rosana (coord.). Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2021 = Xarxes d'investigació i innovació en docència universitària. Volum 2021. Alacant: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2021. ISBN 978-84-09-29261-5, pp. 285-294
Abstract: La competència lingüística en diversos idiomes ha esdevingut essencial per augmentar l’ocupabilitat dels estudiants diplomats. Així, doncs, la formació dels estudiants ha d’incorporar el coneixement d’idiomes als objectius finals de cada titulació. Les universitats han desenvolupat estratègies per promoure la competència plurilingüe. Per a contribuir a una millor formació lingüística dels estudiants, en aquest treball s’exposen els resultats d’una experiència amb pràctiques en tres idiomes. Es tracta de pràctiques d’ordinador amb suposats casos clínics, que estan redactats fent servir en un mateix text el castellà, el català i l’anglés. L’experiència s’ha dut a terme en l’assignatura de Microbiologia i terapèutica de les infeccions oculars del grau d’Òptica i en l’assignatura d’Ús i abús de fàrmacs i drogues del grau de Criminologia. A partir dels resultats es conclou que l’experiència ha estat ben rebuda pels estudiants, que semblen oberts majoritàriament continuar fent activitats que combinen diferents llengües en una mateixa assignatura, encara que seria bo delimitar en treballs successius, en quina mesura s’han de combinar llengües en un mateix exercici o si seria millor utilitzar -per exemple- una llengua diferent en cada sessió. En una societat que tendeix al multilingüisme, sembla anacrònic restringir l’ús de les llengües a una per assignatura.
URI: http://hdl.handle.net/10045/119463
ISBN: 978-84-09-29261-5
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De l’edició: Rosana Satorre Cuerda (Coord.), Asunción Menargues Marcilla, Rocío Díez Ros & Neus Pellín Buades (Eds.); del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/119228
Appears in Collections:Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - DL2 - Capítulos de Libros
INV - NEUROVIS - Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailRedes-Investigacion-Innovacion-Docencia-Universitaria-2021_25.pdf7,38 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.