La caiguda de la República a la zona centre, març de 1939

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/118847
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La caiguda de la República a la zona centre, març de 1939
Authors: Santacreu Soler, José Miguel
Research Group/s: España Contemporánea (EC)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Humanidades Contemporáneas
Keywords: Guerra Civil Espanyola | Març 1939 | Zona centre | Spanish Civil War | March 1939 | Central area
Knowledge Area: Historia Contemporánea
Issue Date: 18-Oct-2021
Publisher: Universitat de Barcelona
Citation: Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil, 1936-1939. 2021, 11: 43-67. https://doi.org/10.1344/e38.v11i11.36880
Abstract: Revisió actualitzada dels darrers dies de la Guerra Civil durant el mes de març de 1939 a partir d’una historiografia local de difícil accés. L’article comença amb les primeres gestions de Negrín en la zona centre a favor de resistir i acaba amb la desbandada final dels darrers dies de març. Destacar el tractament de la reunió en la finca de los Llanos (Albacete) del 16 de febrer i el fracàs definitiu de les tesis de Negrín; també les desercions i la setmana de guerra intestina entre els casadistes i els comunistes; igualment el bloqueig tancat de la costa republicana de les Forces i Operacions del Bloqueig del Mediterrani creades l’octubre de 1937 i el fracàs de les gestions del Consell Nacional de Defensa per aconseguir una capitulació amb garanties. | Updated revision of the last days of the Civil War during March 1939 based on hard-to-reach local historiography. The article begins with Negrín's first efforts in the central area in favor of resisting and ends with the final disbandment of the last days of March. Highlight the treatment of the meeting on the estate of Los Llanos (Albacete) on 16 February and the definitive failure of Negrín's theses; also the desertions and the week of internal war between the casadists and the communists; equally the closed blockade of the Republican coast by the Mediterranean Blockade Forces and Operations created in October 1937 and the failure of the efforts of the National Defense Council to achieve a capitulation with guarantees.
URI: http://hdl.handle.net/10045/118847
ISSN: 1696-2672 | 1885-2580 (Internet)
DOI: 10.1344/e38.v11i11.36880
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/36880
Appears in Collections:INV - EEC - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailSantacreu-Soler_2021_Ebre38.pdf2,09 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons