Revistes i Congressos

RUA Revistes i Congressos és l'àrea dins del Repositori on es recullen les revistes editades per alguna de les unitats i centres de la Universitat d'Alacant, així com també les jornades i congressos organitzats per algun d'aquests centres, o algun membre de la Universitat d'Alacant.

Navega

Comunitat:

Congressos

Jornades i congressos celebrats a la Universitat d'Alacant o organitzats per algun dels seus membres.

Revistes

Revistes editades per unitats i centres de la Universitat d'Alacant