Variació i canvi lingüístic en llengua catalana. La Lingüística de Corpus com a eina per a la investigació educativa en entorns multilingües

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/112388
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Variació i canvi lingüístic en llengua catalana. La Lingüística de Corpus com a eina per a la investigació educativa en entorns multilingües
Authors: Martines, Vicent | Antolí Martínez, Jordi M. | Sánchez-López, Elena | Garcia Sebastià, Josep Vicent | Álvarez, Rosa | Martínez, Caterina | Montoya-Abat, Brauli | Martines, Josep | Martines Llinares, Joan de Déu | Escolano Marín, Xènia
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Lingüística de Corpus | Metacorpus CIMTAC | Variació | Semàntica | Filologia Catalana | Traducció | Ensenyament de Llengües | Multilingüisme
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2020
Editors: Universitat d’Alacant. Institut de Ciències de l’Educació
Citation: Martines, V., et al. "Variació i canvi lingüístic en llengua catalana. La Lingüística de Corpus com a eina per a la investigació educativa en entorns multilingües". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2019-20 = Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2019-20. Alacant: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2020. ISBN 978-84-09-24478-2, pp. 1259-1268
Abstract: Hi ha un problema essencial en l’adquisició (aprenentatge) de llengua (la pròpia: L1) i de les alienes (L2) derivat de com és de difícil prendre consciencia de la varició i canvi lingüístic, és a dir, que les llengües canvies i tenen variació/ions (. estàndard/norma “vs.” dialecte), i que això respon a factors de l’evolució de la llengua, més enllà de la simple constatació que es produeixen diferències, sense traure’n l’entrellat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/112388
ISBN: 978-84-09-24478-2
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De l’edició: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Rocío Díez Ros & Neus Pellín Buades; del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/110633
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2019-20_168.pdf1,61 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.